Ukončenie monitoringu

Vážení používatelia sady DiaMonitor, prečítajte si prosím nasledovné informácie o ukončení monitoringu:

  • Monitoring pacientov končí 31.10. 2015. Prosím, dohodnite si s Vaším lekárom uzavretie projektu a vystavenie záverečnej správy.
  • V prípade Vášho záujmu je možné využívať meraciu sadu naďalej. Dáta z meraní budú na portáli dostupné pre vášho lekára až do odvolania.
  • Dátový paušál na prenos meraní z mobilného zariadenia bude deaktivovaný 19.12.2015. Ak po tomto dátume budete mať záujem, aby sa Vaše merania prenášali z mobilnej aplikácie DiaMonitor na portál www.ediasmart.com, budete musieť používať Váš súkromný internet, prípadne pripojenie na WiFi sieť.
  • Prevádzka telefonickej technickej podpory bude ukončená 13.11. 2015. Naďalej nás však budete môcť kontaktovať na podpora@ediasmart.com .

Ak chcete využívať sadu DiaMonitor aj po skončení štúdie (DiaMonitor 01), môžete aj naďalej používať mobilné zariadenie zo sady DiaMonitor, prípadne máte možnosť nainštalovať si mobilnú aplikáciu aj na Váš súkromný mobilný telefón s operačným systémom Android. Postup inštalácie je nasledovný:

   1.     Povoliť inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov (Pozn. Zobrazenie na Vašom mobilnom telefóne sa môže graficky mierne odlišovať)

      a.      Otvorte Nastavenia                           b.      Zvoľte možnosť Zabezpečenie         c.      Uistite sa, že je aktivovaná položka Neznáme zdroje       

                                                            

   2.  Stiahnite si aplikáciu z odkazu: https://ediasmart.com/media/apk/DiaMonitor.apk     

      a.      Potvrďte stiahnutie aplikácie             b.      Počkajte, kým sa aplikácia stiahne

                              

   3.      Po stiahnutí aplikáciu nainštalujte.

      a.      Kliknite na stiahnutý súbor                b.      Potvrďte inštaláciu tlačidlami Ďalej a následne Inštalovať

                          

   c.      Počkajte, kým sa aplikácia nainštaluje, a následne môžete aplikáciu spustiť tlačidlom Otvoriť, alebo kliknutím na vytvorenú ikonu DiaMonitor v menu vášho mobilného telefónu.

      

4.      Gratulujeme, úspešne ste nainštalovali aplikáciu DiaMonitor.

UPOZORNENIE: Mobilnú aplikáciu DiaMonitor je možné používať iba na jednom zariadení. Z predošlého mobilného zariadenia budete automaticky odhlásení (pri synchronizácii záznamov na predchádzajúcom zariadení sa objaví chyba 403), prípadne tak možete urobit sami cez položku v nastaveniach "Odhlásiť".