Reakcie našich užívateľov

  1. Pravidelné používanie sady mi pomohlo výrazne zlepšiť laboratórne výsledky, nakoľko som mal priebežne presný obraz o stave kde som hodnotami bol skutočne, a kde by som mal byť. To mi pomohlo uvedomiť si závažnosť tejto choroby, veď inak ma nič nebolelo, len merané údaje (najmä v začiatkoch) neboli dobré. Motivovalo ma to, aby som si hľadal spôsob a vlastnú cestu ako dosiahnuť želanú úroveň a pritom nemal pocit obmedzovania sa a stresu. Umožnilo mi to odsledovať "v priamom prenose" vplyv jedla a telesnej aktivity na výsledky meraní. Teraz sa subjektívne cítim výborne, za pol roka som schudol cez 8 kg, viacej sa hýbem. Keď mám fyzickú aktivitu, tak si môžem dopriať aj nejakú stravu, ktorú by som si inak vôbec nemal dovoliť - napr. colu alebo zmrzlinu bez potreby dopichnutia inzulínu - čo mi zasa psychicky veľmi pomáha a dáva pocit, že až tak obmedzovaný nie som a že aj s cukrovkou je život o.k. Pre mňa je napríklad dôležité, že o mojej chorobe (okrem najbližších) nikto nevie. Za závažný nedostatok považujem obmedzený počet meracích prúžkov a nemožnosť ich na Slovensku zohnať, t.j. keď miniem posledný tak je koniec s pravidelným prehľadom .... a očakávam, že sa mi výsledky následne zhoršia. Veď zmeniť životný štýl vyžaduje odo mňa úsilie a námahu a keď nebudem vidieť priebežné výsledky, pravdepodobne ani motivácia nebude taká ako je teraz. Ja osobne považujem takúto aplikáciu za veľký prínos pre pacientov a čudujem sa, že to nie je normálnou súčasťou liečby. Moje pocity a najmä výsledky hovoria jasnou rečou.... takýto projekt treba podporiť a zaviesť do života.
  2. Sada ediasmart je niečo, čo som hľadala už 2 roky. Preto hodnotím tento projekt veľmi, veľmi pozitívne. V súčasnosti mi vadí, že testovacie prúžky pre Diamond mini nie sú v našej sieti predajní dostupné, ponúkajú ich len v CZ. Žijem aktívne, pracujem, cestujem, preto je pre mňa počet poskytnutých prúžkov nepostačujúci a musím pre mňa potrebné množstvo meraní suplovať použitím iného glukomera. Z uvedeného vyplýva, že údaje zozbierané sadou ediasmart nie sú pre mňa tak komplexné, ako keby som permanentne mohla používať výlučne len glukomer zo sady ediasmart. Predpokladám však, že pre účely štúdie sú postačujúce. Uvítam informáciu, kde je možné v SK doplniť "zásobu" testovacích prúžkov, nakoľko 2 glukomery v rámci dámskej kabelky + inzulínové pero+krízové sacharidy predikuje výmenu kabelky za športovú tašku. Zároveň pokladám za potrebné upozorniť, že hodnoty glykémie merané glukomerom Diamond mini sú o cca 1,5 jednotky vyššie ako glykémie namerané dvoma inými glukomermi od rôznych výrobcov z odpichu tej istej vzorky krvi. Na základe uvedeného  automaticky regulujem príjem sacharidov nie voči nameranej hodnote, ale voči nameranej hodnote mínus 1,5. Keďže priložený kontrolný roztok má toleranciu do cca 2 jednotiek, nie je to pre mňa jednoznačný výsledok. Preto vyhodnocujem nameranú hodnotu versus môj pocitový stav, ktorý  zodpovedá hodnote nameranej glukomerom Diamond mini mínus 1,5. Keďže som si tejto skutočnosti vedomá, jediná komplikácia je, že aj v stave hypoglykémie musím aplikovať jednoduchú matematiku na namerané hodnoty. Uvedené nič nemení na tom, že použitie poskytnutých technológií mi uľahčuje monitoring môjho zdravotného stavu, čo je prvým predpokladom eliminácie pridružených komplikácií v rámci diabetes melitus. Vďaka.

  3. Ďakujem za možnosti, ktoré ste mi vďaka tejto štúdii poskytli. Myslím si, že niečo také sa veľa ľuďom s našou diagnózou zíde.