Akútne (náhle) komplikácie diabetu

Hypoglykémia

Hypoglykémia je nízka hladina glukózy (krvného cukru) pod 3,3 mmol / l - vzniká v dôsledku nedostatočného krytia potreby glukózy (neobvykle intenzívna fyzická záťaž, stres, alkohol, opomenutie dávky jedla, požití niektorých liekov, ...). Nerozpoznané a neliečené hypoglykémie môžu viesť k trvalému poškodeniu mozgu.

Každý užívateľ inzulínu a jeho blízki by mali poznať príznaky hypoglykémie a mali by vedieť, čo robiť v prípade, že sa objaví. Hlavnými príznaky hypoglykémie sú: bolesť hlavy, potenie, tras, mravčenie / znížená citlivosť končatín, nauzea (pocit na vracanie) až zvracanie, zvýšená tepová frekvencia (tachykardia), pocit úzkosti, podráždenosť, zmätenosť, slabosť, závraty, strata vedomia až kóma. Čo robiť?

Je potrebná okamžitá pomoc: Ak spozorujete, po meraní glykémie, hypoglykémiu a dotyčný je pri vedomí, podajte rýchlo a ľahko vstrebateľný cukor - najlepšie glukózu vo forme gélu, pohár ovocného džúsu alebo prášku, prípadne krajec chleba (v dávke 2 výmenných jednotiek). Pokiaľ nie je pri vedomí, aplikujte glukagón do svalu (hormón pôsobiaci proti inzulínu môže ho aplikovať zaškolená osoba) a zavolajte odbornú lekársku pomoc - RZP (155).

Hyperglykémia

Hyperglykémia je vysoká hladina glukózy (krvného cukru) nad 11 mmol / l vzniká v dôsledku nedostatku inzulínu (vynechaná dávka, nedostatočná dávka bolusu k jedlu, vytiahnutie alebo zalomenie kanyly u pacientov na inzulínovej pumpe - prerušenie dodávky inzulínu, ...). Pokiaľ nie je hyperglykémia včas zistená a kompenzovaná, môže dôjsť až k diabetickej ketoacidóze, čo je veľmi závažný stav rozvratu vnútorného prostredia organizmu, ktorý si môže vyžiadať hospitalizáciu (na zistenie diabetickej ketoacidózy a určenie jej závažnosti Vám doma pomôžu Diaphane testovacie prúžky na moč - zistenie prítomnosti ketolátok a ich množstvo). Hlavnými príznakmi hyperglykémie sú: smäd, nauzea až zvracanie, bolesti brucha, časté močenie, dehydratácia, nejasné videnie, hlboké rýchle (Kussmaulovo) dýchanie, acetónový zápach z úst, nízky krvný tlak (hypotenzia), podráždenosť, únava, spavosť až letargia. Opäť je potrebná rýchla pomoc: Ak spozorujete, po zmeraní glykémie, hyperglykémiu, podajte krátkodobý inzulín (podľa inštrukcií Vášho lekára), opäť zmerajte glykémiu. Ak glykémia neklesá, obráťte sa na odbornú pomoc lekára.