Chronické, neskoré komplikácie diabetu

Oveľa jednoduchšie a výhodnejšie je komplikáciám predchádzať a pokúsiť sa ich čo najviac odvrátiť. Vy sami môžete riziko vzniku komplikácií významne ovplyvniť. Len na Vás záleží, či sa rozhodnete investovať (čas a niekedy menej pohodlia) do svojho zdravia, aby ste si ho udržali v čo najlepšom stave čo najdlhšie. Pár námetov pre Vás uvádzame v nasledujúcom texte o prevencii.

Literatúra uvádza štatistiky výskytu chronických komplikácií diabetu, ktorých liečba je zložitá, zdĺhavá a náročná. Môže dôjsť k takým poškodením, ktorých stav je už nevratný. Nasleduje prehľad tých najzávažnejších.

Mikrovaskulárne komplikácie

Mikrovaskulárne komplikácie sú komplikácie vyvinuté na základe dlhodobého poškodzovania tkaniva a jeho najmenších ciev zlou kompenzáciou diabetu.

Retinopatia - poškodenie cievneho zásobenia sietnice oka, dochádza k úbytku až úplnej strate zraku

Nefropatia - poškodenie obličiek a ich postupné zlyhávanie

Makrovaskulárne komplikácie

Makrovaskulárne komplikácie sú komplikácie, ktoré vznikajú na základe dlhodobého poškodzovaniu cievneho systému - vysoký krvný tlak, angína pectoris, infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, ...

Neuropatia

Neuropatia je poškodenie nervových zakončení v končatinách, úbytok až strata citlivosti vedúca k následnému poškodeniu diabetika (necíti napr. Popálenie, poranenia ostrými predmetmi - zapichnutý kamienok do plosky nohy, a pod.)

Komplikácie zmiešaného pôvodu

Medzi komplikácie zmiešaného pôvodu patrí infekty ďasien a ústnej dutiny, poškodenie ciev a nervov dolných končatín (napr. syndróm diabetickej nohy vedúce až k amputácii končatiny), ...