Čo je diabetes mellitus (cukrovka)?

Diabetes mellitus (úplavica cukrová - cukrovka) je celoživotné ochorenie prejavujúce sa zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. V Českej republike je teraz asi 750 000 diabetikov (údaj z konca r. 2006) a tento počet sa zvyšuje každým rokom o 5 - 6%. Navyše sa predpokladá, že 300 000 ľudí o svojom ochorení zatiaľ nevie.

Prečo a ako vzniká cukrovka?

Cukrovka vzniká v dôsledku nedostatočnej produkcie alebo nedostatočného využitia hormónu inzulínu. Inzulín je produkovaný ß-bunkami pankreasu a umožňuje krvnému cukru - glukóze (ktorý sa do krvi dostáva spracovaním prijímanej potravy) presun z krvi do buniek, pre ktoré je glukóza hlavným zdrojom energie. Prítomnosť glukózy v krvi sa nazýva glykémia. Hodnota glykémie sa meria a uvádza sa v jednotkách zvaných milimol na liter (mmol / l).

Ak je v organizme nedostatok inzulínu alebo ak nie je dostatočne využívaný, dochádza k zvýšenému hromadeniu glukózy v krvi (hyperglykémia). Naopak, ak nie je prijaté dostatočné množstvo potravy, alebo ak je vyvíjaná intenzívna telesná aktivita nevykrytá potravou, dochádza k zníženiu hladiny glukózy v krvi (hypoglykémia). Normálnej glykémie u zdravého človeka sa pohybuje medzi 4 - 6 mmol / l.

Odborne je teda diabetes mellitus poruchou metabolizmu. Zjednodušene povedané: je to ochorenie, kedy dochádza k poruche spracovania cukrov, tukov a bielkovín v organizme. Pokiaľ nie je diabetes liečený alebo nie sú dodržiavané odporúčané zásady liečby, môže dôjsť k vzniku a rozvoju ďalších závažných ochorení a komplikácií.

Príčina vzniku diabetu nie je známa, ale je známych niekoľko možných spúšťacích faktorov ako napr. Genetické vlohy a pôsobenie vonkajšieho prostredia (stres, virózy, obezita, atď.),či konštitučné telesné faktory (rasa, pohlavie, vek, a pod.).

Z hľadiska spúšťacieho mechanizmu rozlišujeme niekoľko typov cukrovky: