Gestačný diabtes

Typ cukrovky, ktorý sa objavuje približne u 3-5% žien počas tehotenstva. Jedná sa o poruchu glukózového metabolizmu, kedy produkcia inzulínu v ß-bunkách nestačí pokryť zvýšené nároky matky a plodu (proti inzulínu pôsobia hormóny placenty). Prejavuje sa v druhej polovici tehotenstva. Zvýšený predpoklad výskytu gestačného diabetu je u tehotných vo veku nad 30 rokov, s obezitou alebo tam, kde je výskyt diabetu v priamej rodinnej línii. Základom liečby gestačného diabetu je úprava stravovania (regulovaný príjem cukrov, tukov a bielkovín) a pravidelné meranie glykémie. Ak sa stravou nedarí udržať hladiny glykémie v prijateľných medziach, je nutné začať s podávaním inzulínu. Neliečený gestačný diabetes je veľkým rizikom nielen pre matku, ale aj pre dieťa. Vo väčšine prípadov sa hladiny glykémie po pôrode vráti do normálu, ale matka je naďalej sledovaná diabetológom. Gestačný diabetes je varovným signálom rozvoja diabetu typu 2 v neskoršom veku. U neobéznych žien v 20% a u obéznych až v 60%.

Ďalšie typy diabetes: