Diabetes mellitus u detí a dospievajúcich

Cukrovka u detí a dospievajúcich je zvyčajne spôsobená nedostatkom inzulínu. Má svoje biologické, psychické i sociálne odlišnosti v porovnaní s cukrovkou dospelých. Je charakterizovaná veľkou labilitou, sklonom k hypoglykémii i k diabetickej ketoacidóze, rýchlym rozvojom diabetických chronických komplikácií. Základným spôsobom liečby je podávanie inzulín , najčastejšie viac injekciami inzulínu denne pomocou inzulínových pier alebo pomocou inzulínovej pumpy. Spolu s inzulínmi štruktúry ľudského inzulínu sa užívajú tiež analógy inzulínu s veľmi krátkym alebo naopak s veľmi predĺženým účinkom.

Mimoriadnu dôležitosť má tzv. selfmonitoring. Ukázalo sa, že čím častejšie je meranie glykémie, tým je lepšia úroveň kompenzácie diabetu. V praxi to znamená merať glykémiu v tzv. malých profiloch (3 - 4 merania denne pred jedlami), podľa potreby dopĺňať meraním tzv. veľkých profilov glykémie (napríklad 8 meraní glykémie vrátane merania po jedle a v noci). Znalosť okamžitej hodnoty glykémie umožňuje prispôsobiť všetky zložky liečby - dávky inzulínu, stravu aj pohyb. Veľký význam má riadne vedenie diabetického denníka. V poslednej dobe sa začínajú nachádzať v praxi metódy kontinuálneho merania glykémie. Pri dlhodobom sledovaní je potrebné kontrolovať rast a celkový vývoj dieťaťa, aktívne pátrať po rozvoji diabetických chronických komplikácií (obličkových, nervových, očných) a po často pridružených ochoreniach (štítnej žľazy, celiakia).

Obrovský význam v starostlivosti o diabetické deti má tzv. Edukačné sestra a klinický psychológ. Dôležité je rozdelenie právomocí a zodpovednosti v liečbe medzi dospievajúcim a jeho rodinou. Významné sú rozhodnutie o prípadnej zmenenej pracovnej schopnosti a voľbe povolania, poučenie o antikoncepcii. Rad pracovísk pediatrickej diabetológia pravidelne organizuje rekondičné pobyty (diatábory). Významnou pomocou rodinám detských diabetikov je profesionálne Združenie rodičov a priateľov diabetických detí SR (www.diadeti.cz), ktoré vydáva náučné materiály a organizuje výučbové pobyty. Pri dobrej spolupráci rodiny možno dnes dosiahnuť normálny telesný, ​​psychický i sociálný vývoj dieťaťa do dospelosti.

Autor: Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.