Všeobecne na liečbu diabetu

Liečba sa skladá z:

  1. výučby a informovanosti pacienta (výučba samostatného merania glykémií a reakcia na namerané hodnoty = selfmonitoring, výpočet výmenných jednotiek, zostavenie jedálnička, ...)
  2. liečby samotného diabetu (diéta, perorálne antidiabetiká, inzulín)
  3. pohybu
  4. prevenciou / možných komplikácií a pridružených ochorení