Glukosúria - ako sa meria

Meranie glukózy v moči malo veľký význam najmä v čase, keď nebolo možné zmerať glykémiu doma. Dnes má toto vyšetrenie význam najmä pre pacientov, ktorí nemajú glukometer alebo dostatočné množstvo testovacích prúžkov na testovanie glykémie z krvi. Zásadný význam má potom vyšetrenie ketolátok pre pacientov s diabetom 1. typu . 

Glukosúria sa meria pomocou diagnostických prúžkov na moč. V ponuke sú diagnostické prúžky "diaPHAN® na samovyšetrovanie" na vyšetrenie množstva glukózy, ale tiež ketolátok v moči, čo má zásadný význam pre zistenie diabetickej ketoacidózy a jej liečbu. Je tak spojená výhoda meranie oboch hodnôt súčasne.

Táto metóda merania neudáva okamžitý stav cukru ani ketolátok v krvi, preto sa v žiadnom prípade nedá použiť na sledovanie v prípade hypoglykémie. Prúžky diaPHAN® na samovyšetrovanie dostanete v lekárňach alebo v predajniach zdravotníckych potrieb.