Glykovaný hemoglobín HbA1c (priemerný alebo dlhodobý cukor)

Glykovaný hemoglobín HbA1c

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) je látka, ktorá vzniká v organizme Neenzymatické reakcié (tzv. Glykácie) medzi hemoglobínom (červené krvné farbivo) a glukózou (krvným cukrom).

Hodnota HbA1c poskytuje nepriamu informáciu o priemernej hladine cukru v krvi (ďalej glykémia) v časovom období 4-6 týždňov. Dĺžka obdobia zodpovedá biologickému polčasu prežívania červených krviniek, tzv. erytrocytov. Hodnota HbA1c odráža hodnoty glykémie za celé toto obdobie pred vykonaním odberu krvi. Hovorovo sa vžilo označenie tzv. priemerná alebo dlhodobá glykémie.

Dôležitosť meranie glykovaného hemoglobínu HbA1c

Stanovenie HbA1c je dôležité vyšetrenie (predtým väčšinou laboratórne, dnes už ambulantné), ktoré umožňuje posúdiť dlhodobú kompenzáciu cukrovky, a to za približne posledných 4-6 týždňov odo dňa odberu. Súčasne HbA1c umožňuje zhodnotiť riziko rozvoja diabetických komplikácií.

Hodnota glykémie kolíše u každého z nás (u diabetikov i zdravých osôb) a závisí od mnohých faktorov, z ktorých sú spravidla najčastejšie príjem potravy a fyzická záťaž.

Domácim meraním glykémie glukomerom zistíme len momentálny stav hladiny cukru v krvi. Tento aktuálny stav môžeme ovplyvniť krátkodobú diétou, alebo hladovaním (napr. cez noc pod.) Alebo dodržiavaním prísnej životosprávy niekoľko dní pred odberom krvi. Na rozdiel od toho, výsledok merania HbA1c ukazujúci hladinu glykémie za 4-6 týždňov skresliť nemožno a odráža schopnosť (alebo aj neschopnosť) chorého dodržať základné pravidlá diéty a životosprávy. HbA1c je preto stále považovaný za najdôležitejší parameter kompenzácie cukrovky.

Správne hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c

HbA1c sa odoberá v spravidla pri odberoch v diabetologickej ambulancii. Pacient nemusí byť nalačno. Hodnoty HbA1c vyjadrujeme v percentách (%) ako percento glykovaného hemoglobínu z celkového hemoglobínu v krvi. U zdravého človeka ktorý netrpí diabetom sa hodnoty HbA1c pohybujú v rozmedzí 2,8 - 4,0%. U pacienta s diabetes mellitus (cukrovkou) sa rozlišujú 3 stupne kompenzácie:

Stupeň kompenzácie Hodnota HbA1c
Výborná kompenzácia do 4,5%
Uspokojivá kompenzácia 4,5% - 6,0%
Neuspokojivá kompenzácia nad 6,0%

Je nutné si ale uvedomiť, že HbA1c odráža "priemernú" hladinu glykémie. A teda že jeho hodnota môže byť skreslená, a to ako dennými, tak nočnými hyperglykémiu aj hypoglykémiami. Napríklad môže byť jeho hodnota výrazne znížená častými dennými alebo nočnými bezpríznakovým (asymptomatickí) hypoglykémiami.

Perióda kontroly HbA1c

U pacientov liečených diétou - 1x ročne

U pacientov liečených PAD (perorálne antidiabetiká - tablety):

  1. zle kompenzovaných - 2x ročne
  2. dobre kompenzovaných - 1x ročne

U pacientov liečených inzulínom:

  1. zle kompenzovaných - 4x ročne (tj. každé 3 mesiace)
  2. dobre kompenzovaných - 2-4x ročne (tj. každých 3-6 mesiacov)

Frekvencia kontrol HbA1c je len orientačná. O frekvencii meraní HbA1c rozhoduje vždy lekár, ktorý ku každému pacientovi pristupuje individuálne v závislosti na dynamike a vývoji jeho ochorenia. Preto sa pri zhoršení zdravotného stavu a predpokladanej dekompenzácii diabetu (vzostupu glykémie) odber krvi na HbA1c vykonáva častejšie.