Selfmonitoring - vysvetlenie

Čo selfmonitoring znamená a prečo je tak dôležitý?

Selfmonitoring je pravidelné samostatné meranie hladiny glukózy v krvi a reakcie jedinca na namerané hodnoty. V praxi to znamená, že si zmeriate glykémiu glukomerom a na základe nameraného výsledku si upravíte dávku inzulínu alebo príjem potravy a potom sa znovu premeriate. Cieľom selfmonitoringu je, aby ste boli schopní udržiavať glykémiu čo najbližšie normálnym hodnotám.

Čo sú pre diabetika normálne hodnoty glykémie?

Pre stanovenie cieľových hodnôt je nutné zohľadniť typ cukrovky, pacientov vek, druh liečby atď. Doporučené cieľovej glykémie podľa Slovenskej diabetologickej spoločnosti sú 4 - 6 mmol / l nalačno, a 6 - 7 mmol / l po jedle u dospelých. U detí môžu byť hodnoty podľa veku o niečo vyššia.

Vzhľadom k tomu, že glykémia v priebehu dňa kolíše, je dôležité sledovať jej hodnoty pravidelne a dlhodobo. Ku kontrole dlhodobej glykemickej rovnováhy slúži test HbA 1C (glykovaný hemoglobín, u diabetikov tiež často nazývaný "dlhý cukor"). Tento test zisťuje úroveň kompenzácie diabetu spätne za obdobie predchádzajúcich 6 týždňov. Vykonáva sa raz za 3 mesiace z krvi odobratej zo žily či prsta. Normálne hodnoty u zdravého človeka sú do 4%, u diabetika sú obrazom uspokojivú kompenzáciu hodnoty do 6%. Pretože každý z Vás je jedinečný, sú hodnoty glykovaného hemoglobínu hodnotené a posudzované Vaším lekárom individuálne na základe znalosti Vášho celkového zdravotného stavu. Udržiavanie glykovaného hemoglobínu v normálnom rozmedzí znamená lepšiu kompenzáciu diabetu, ktorá povedie k Vašej lepšej duševnej i telesnej pohode a hlavne na prevenciu alebo oddialenie možných akútnych či chronických komplikácií (zníženie hodnoty glykovaného hemoglobínu o 1% prináša až 21% zníženie rizika úmrtia v dôsledku cukrovky, 14% zníženie rizika vzniku infarktu myokardu, atď.).