Ako často cvičiť?

Aby sme z cvičenia mali optimálny prínos, je potrebné, aby fyzická aktivita mala vhodný stimulačný efekt a zároveň bola uskutočňovaná v pravidelných intervaloch. Na jednej strane chceme primeranou záťažou zvyšovať výkonnosť kardio-respiračného systému, podnecovať kostrovú svalovinu k udržaniu (popr. rastu) vlastnej hmoty, spaľovať glukózu, tuky. Zároveň však nechceme, aby došlo k nadmernému preťaženiu organizmu a ku vznik negatívnych reakcií tela na nadlimitnú záťaž. Po každej tréningovej jednotke musíme dať organizmu šancu, aby zregeneroval a pripravil sa na budúcu záťaž. Podľa intenzity a dĺžky vykonanej činnosti je potrebné dopriať si adekvátny čas na regeneračné procesy. Diabetici (pokiaľ sa nejedná o výkonnostných športovcov) by mali pohybové aktivity vykonávať skôr s nižšou intenzitou záťaže, po ktorej sa telo dokáže behom 1-2 dní dostať do bežného stavu.

Ako fyzickú aktivitu rozhodne považujeme tiež chôdzu. Tej je dobré sa venovať vskutku denne. Činnosti vykonávané s vyššou intenzitou (cyklistika, rotopéd či iné domáce trenažéry, plávanie, ľahké posilňovanie atď.), ktoré vyžadujú vyššiu dobu na regeneráciu, je vhodné zaraďovať obdeň. Z toho nám vychádza, že za jeden týždeň možno zvládnuť 3 až 4 aktivity vyššej intenzity, doplnené o každodenné chôdzu.