Diabetes mellitus a pohyb

Úvodom

Diabetes mellitus 1. a 2. typu sú chronické ochorenia látkovej výmeny, ktorými trpí v Českej republike 800 tisíc obyvateľov (a asi ďalších 200 tisíc o svojej chorobe zatiaľ nevie). Ak je diabetes zle alebo nedostatočné liečený spôsobuje rad akútnych i dlhodobých zdravotných komplikácií. V súčasnej dobe im však dokážeme úpravou stravovacích a pohybových návykov a za pomocou modernej farmakoterapie účinne predchádzať.

Liečba diabetu stojí na troch hlavných pilieroch:

  1. strava
  2. pohyb
  3. lieky, inzulín

Úpravu jedálnička a pohybovej záťaže označujeme ako režimové opatrenia liečby diabetu. Tie sprevádzajú diabetika po celú dobu jeho ochorenia a ich význam je trvalý. U diabetikov 1. typu a u diabetikov 2. typu v pokročilejších štádiách choroby je potrebné k režimovým opatreniam zaradiť tiež liečbu inzulínom, resp. lieky - perorálnymi antidiabetikami. Diabetici s vysokým stupňom nadváhy využívajú pre podporu zníženie telesnej hmotnosti ďalšie medikamentóznej aj chirurgickej terapie (bandáž žalúdka).

Zamerajme teraz pozornosť na druhý z uvedených prostriedkov prevencie a liečby diabetu (a ďalších porúch látkovej výmeny) - na pohyb. V nasledujúcom texte si povieme o výhodách pravidelnej fyzickej aktivity, o zásadách bezpečného cvičenia (čo, kedy, ako, koľko vykonávať), o rizikách plynúcich z nevhodného cvičenia, o stratégii úpravy dávkovania inzulínu a stravy pred a po fyzickej aktivite. Doplňujúcou kapitolou bude prevencia vzniku špecifickej komplikácie - syndrómu diabetickej nohy .