Návrat do histórie?

Než sa pustíme do konkrétnych rád, poďme sa úvodom na chvíľu zamyslieť a porovnať náš súčasný životný štýl so spôsobom života predchádzajúcich generácií. Vďaka tejto krátkej poznámke si možno lepšie uvedomíme nevyhnutnosť pravidelnej fyzickej aktivity pre naše zdravie.

Za posledných sto, predovšetkým potom päťdesiat rokov, došlo v hospodársky vyspelých krajinách sveta k výrazným zmenám v oblasti stravovania a pohybových zvyklostí. Jedálniček a množstvo fyzickej aktivity, resp. príjem a výdaj energie dnešného človeka sa ťažko dajú porovnať s typickou stravou a pohybovou záťažou našich predkov. Kým v historických dobách trpeli ľudia skôr nedostatkom príjmu energie, dnes naopak trpíme na nedostatok energetického výdaja. Počas dlhých stáročí, tisícročí, kedy sa vyvíjal genotyp súčasného človeka, dochádzalo k adaptácii metabolizmu na pôsobiace životné prostredie - kaloricky skromnú výživu a veľmi výdatnú fyzickú aktivitu. Hoci sa v poslednom storočí významne zmenil spôsob života ľudskej populácie, nedošlo v tomto, z evolučného hľadiska časovo zanedbateľnom obdobie 3-5 generácií, k žiadnym zmenám na úrovni látkovej výmeny. Naše telá sú stále adaptovaná skôr na kaloricky chudobnejšie jedálniček a na oveľa väčšie množstvo pohybu, než ktorého sa nám dnes v priemere dostáva. Tento nesúlad má za následok prudký nárast civilizačných ochorení, medzi ktoré počítame nadváhu a obezitu, diabetes mellitus 2. typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov, srdcovo-cievne ochorenia, nádorové ochorenia, osteoporózu, zápchu a rad ďalších.

Dá sa povedať, že najvýraznejšie rozdiely medzi skorším a súčasným stavom panujú práve na úrovni fyzickej záťaže. Takmer všetka činnosť, ktorú ľudia v minulosti zastávali, bola vykonávaná manuálne, pomocou sily ľudských svalov. Práce na poli, v lese, ťažba surovín, stavby budov, doprava, to všetko prebiehalo s minimom mechanizácie a pomocných pracovných prostriedkov. Vplyvom moderných technológií a telekomunikácií sa dnešnému človeku dramaticky znížili možnosti prirodzeného pohybu. Kamkoľvek sa dnes chceme dostať, čokoľvek si chceme obstarať, na všetko máme dopravné prostriedky a prístroje, ktoré to za nás urobia. Ak si chceme udržať zdravie, zastaviť ďalšie nechcený rast tukových zásob či rozvoj metabolických porúch, je potrebné umelo vytvoriť podmienky, ktoré sú ľudskému telu oveľa bližšie. Na jednej strane znížiť množstvo prijímaných kalórií a na druhej strane zvýšiť ich spotrebu. To isté platí aj z nášho diabetologického pohľadu. Pre udržanie optimálnej glykémie nestačí len obmedzovať prísun glukózy, resp. sacharidov v podobe pečiva, príloh a sladkých potravín, ale je treba tiež navýšiť jej spotrebu prácou kostrových svalov.