Aké sú prínosy pravidelnej fyzickej aktivity pre diabetika?

Diabetes 1. a 2. typu sú ochorenia primárne charakterizované zvýšenými hladinami krvného cukru. Dlhodobo vysoké množstvo glukózy v krvi negatívne pôsobí na rad orgánov, poškodzuje malé a veľké tepny, očnú sietnicu, nervové vlákna a obličky. U diabetika 1. typu je zvýšená koncentrácia cukru v krvi spôsobená neprítomnosťou hormónu inzulínu , ktorý otvára väčšinu telesných buniek a upratuje glukózu spolu s ostatnými živinami z krvi do vnútra buniek. Diabetici 2. typu mávajú v krvnom obehu inzulínu väčšinou dostatok, avšak pečeňové, svalové a tukové bunky na neho riadne nereagujú. Túto situáciu označujeme pojmom inzulínová rezistencia - odpor, necitlivosť buniek voči pôsobeniu inzulínu.

Aby sme predišli rozvoju komplikácií diabetu, snažíme sa o udržanie primeranej hladiny krvného cukru, tj. hodnotu glykémie v rozmedzí 4 až 6 mmol / l na lačno a do 8 mmol / l po jedle. O koncentráciách glukózy v krvi za dlhšie obdobie nás informuje glykovaný hemoglobín (v laboratórnych výsledkoch označované skratkou HbA1c), ktorý by pri výbornej kompenzáciu diabetu nemal prevyšovať hodnotu 4,0%.

Vedľa vhodného jedálnička, užívania liekov znižujúcich hladinu krvného cukru či aplikácie inzulínu, možno dosiahnuť poklesu glykémie tiež kontrakciou kostrových svalov - pohybom. Pracujúci sval spotrebováva niekoľkonásobne viac energie ako sval v kľudovom stave. Glukóza (hroznový cukor) patrí medzi základné palivové zdroje umožňujúce zmršťovanie a relaxáciu svalových vlákien.

V nasledujúcom prehľade si môžeme zhrnúť najdôležitejšie prínosy fyzickej aktivity pre diabetikov a pacientov s porušenou glukózovú toleranciou.

 1. krátkodobé aj dlhodobé zníženie hladiny krvného cukru
 2. zvýšenie citlivosti buniek k účinku inzulínu, zníženie inzulínovej rezistencie, pokles koncentrácie inzulínu v krvi u diabetikov 2. typu
 3. zníženie potreby liekov na liečbu diabetu a redukcie počtu používaných jednotiek inzulínu
 4. zníženie rizika dlhodobých komplikácií diabetu (postihnutie očí, obličiek, nervov, srdcovo-cievneho systému)
 5. zníženie koncentrácií krvných tukov (TG) a zlého cholesterolu (LDL), zvýšenie ochranného cholesterolu (HDL) - zníženie potreby liekov užívaných proti vysokej hladine krvných tukov a cholesterolu
 6. zníženie hodnôt krvného tlaku (predovšetkým tlaku systolického - horného) - zníženie potreby liekov na liečbu vysokého krvného tlaku
 7. pokles rizika tvorby krvných zrazenín - zníženie nebezpečenstva vzniku akútneho infarktu myokardu aj cievnych mozgových príhod
 8. zrýchlenie metabolizmu - navýšenie kľudového energetického výdaja
 9. podpora vzniku a udržania zápornej energetickej bilancie → úbytku podkožného a vnútrobrušného tuku v tele
 10. nárast aktívnej telesnej hmoty, popr. spomalenie strát kostrovej svaloviny u starších jedincov
 11. zvýšenie svalovej sily, flexibility, zlepšenie koordinácie pohybu
 12. bežné denné činnosti (chôdza, osobná hygiena, manuálnu práce) sú zvládané pohodlnejšie, bez výrazného vyplavovaniu stresových hormónov (ktoré zvyšujú glykémiu)
 13. zvýšenie výkonnosti srdcového, obehového a dýchacieho systému
 14. zhutnenie kostného tkaniva - ochrana pred osteoporózou
 15. vďaka pravidelnej fyzickej aktivite a následnému zníženiu telesnej hmotnosti, úprave metabolizmu tukov a sacharidov dochádza k predĺženiu absolútneho veku diabetika a takisto aj k predĺženiu dĺžky jeho produktívnej časti života
 16. podpora funkcií imunitného systému a zvýšenie obranyschopnosti tela
 17. zníženie chuti na tučné potraviny, úprava funkcie čriev a zažívacích ťažkostí
 18. vyplavenie hormónov šťastia → potlačenie úzkosti, depresit, nervozity, podpora duševnej pohody, zlepšenie spánku