Kedy cvičiť?

Praktickou otázkou môže byť, kedy je najlepšie cvičiť. Ktorá denná doba je pre tréning najvýhodnejší? Je lepšie cvičiť ráno, popoludní alebo večer? V podstate je to jedno. Hlavné je, že cvičenie vôbec prebehne. Niekomu môžu subjektívne viac vyhovovať dopoludňajšie hodiny, inému popoludňajší čas a niektorí z nás sa najlepšie cíti navečer. Naozaj neexistuje vyložene najlepšie či najhoršie obdobie pre tréning. Väčšinou sme nútení cvičiť podľa toho, kedy nám to práca, rodina a ostatné povinnosti dovolia. U pracujúcich sa teda najčastejšie jedná o podvečerné hodiny. Niekto to rieši tak, že zvládne tréning ráno a až potom uteká do zamestnania. Možno je to výhodné - má to za sebou a hlavne už mu to nikto nezoberie. Niekedy to bohužiaľ práve dopadá tak, že máte na popoludnie alebo večer výborne naplánované cvičenie, ale v priebehu dňa sa Vám náhle zmení program a nová pracovná povinnosť alebo čokoľvek iného Vám znemožnia tréning absolvovať. Ak to umožňuje Vaše zamestnanie, cvičiť môžete pokojne v rámci dlhšej obedňajšej pauzy. 

Vždy si plánujte čas tréningu dopredu tak, aby mohol prebiehať vo fyziologicky najvýhodnejších podmienkach. Máme tu namysli predovšetkým odstup od posledného jedla a čas, kedy po cvičení zaradíte ďalší pokrm. Zvlášť diabetici liečení inzulínom musia mať súvislosť medzi jedlom a cvičením veľmi dobre ustráženú. Nesmie sa stať, že vstúpite do intenzívnej fyzickej aktivity na spodnej hranici glykémie. Najbezpečnejšie je, začať tréning na úrovni 5,5-8 mmol / l (do tréningov možno vstupovať i s glykémie 8-12 mmol / l - riziko hypoglykémie je podstatne nižšie). Vyhnite sa náročnej fyzickej aktivite v čase najväčšieho pôsobenia inzulínu, keď hrozí najväčšie nebezpečenstvo hypoglykémie.

Výhodné je cvičiť pravidelne, pokiaľ možno v rovnakú dennú dobu - poznáte už reakcie svojho tela. Je to výhodné aj preto, že nemusíte zložito upravovať stravovací a inzulínový režim.