Než začnete

Lekárske vyšetrenie

Aké cvičenie si vybrať, akú zvoliť intenzitu, ako dlho a ako často sa pohybovým aktivitám venovať je ovplyvnené radom faktorov. Pred začatím pravidelného cvičenia navštívte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi váš zdravotný stav (kompenzácia diabetu, krvný tlak, kardiorespiračnú výkonnosť, stav pohybového aparátu atď.) a preberie s Vami konkrétne možnosti pohybových aktivít. Výhodné je nechať si vykonať záťažový test na rotopede, ktorým sa zhodnotí aktuálnu výkonnosť srdcového, obehového, dýchacieho aparátu a odhalí výskyt nemej ischémie (neprekrvenie) srdcového svalu. Po absolvovaní záťažového testu dostanete presné odporúčania pri akých intenzitách (tepových frekvenciách) cvičenie prevádzkovať.

Ktoré formy pohybu sú pri diabete najvýhodnejšie?

Ako základné a najdôležitejšie sú považované tzv. Aeróbne aktivity. Slovo aeróbne znamená, že sú prevádzkované za dostatočné dodávky kyslíka pracujúcim tkanivám.

Jedná sa o dynamický, cyklický pohyb zaťažujúce veľké svalové skupiny (dolné a horné končatiny, pletenec ramenný, sedacie svalstvo, svaly brušnej, prsné a chrbtové), prevádzkovaný na úrovni miernej až strednej intenzity. Medzi tieto činnosti počítame chôdzu, jogging, beh, cyklistiku, korčuľovanie, in-line korčuľovanie, plávanie, veslovanie, aktivity na stacionárnych trenažéroch - rotoped, ergometer, eliptical, stepper, bežecký pás, veslársky trenažér. Vhodné sú aj kolektívne, loptové a raketové športy, prevádzkované opäť s miernou intenzitou záťaže - futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, tenis, stolný tenis, bedminton a rad ďalších.

Aeróbne aktivity by mali napĺňať prevažnú časť tréningového plánu. Pre redukciu nadváhy, úpravu látkovej výmeny, rozvoj výkonnosti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy majú nezastupiteľnú úlohu. Svoj význam však má aj posilňovacie cvičenia - s hmotnosťou vlastného tela, s PET fľašami naplnenými vodou, s činkami, gumovými expandérmi či pomocou posilňovacích strojov a kladiek. Aeróbnu činnosť je teda výhodné doplniť jednoduchými posilňovacími cvikmi, vďaka ktorým dôjde k udržaniu, resp. rozvoju hmoty kostrovej svaloviny. Platí úmera - čím viac svalov človek má, tým vyššia spotreby energie v podobe oxidácie tukov a glukózy dosahuje. Na tomto mieste však treba upozorniť na vhodnú veľkosť záťaže a hmotnosť bremena. Zásadne sa vyvarujte všetkým cvičením s ťažkými činkami a posilňovanie s veľmi vysokou intenzitou. Pri takto prevádzkovaných aktivitách môže dokonca dochádzať k vzrastu hladiny krvného cukru (vplyvom vyplavenie stresových hormónov - adrenalínu a noradrenalínu), k výraznému zvýšeniu krvného a vnútroočného tlaku - čo je obzvlášť nebezpečné pri retinopatii (diabetickom poškodení očnej sietnice). Preto je treba voliť ľahšie hmotnosti, cvičiť v miernom tempe, pravidelne dýchať a neprepínať sa. Výhodné je spočiatku absolvovať niekoľko tréningových lekcií pod vedením skúseného fyzioterapeuta či kondičného trénera, ktorý vás naučí správnej technike cvičenia, držanie tela, dýchanie a dávkovanie záťaže.