Aká je optimálna dĺžka cvičenia?

Každá minúta stojí za to. V zjednodušenej podobe môžeme povedať, že čím viac minút, hodín denne, týždenne, mesačne strávite na úrovni fyzickej aktivity s miernou až strednou intenzitou, tým lepšie. Všetko sa počíta - nielen regulárny tréningy, ale aj všetok ďalší pohyb nazbieraný v priebehu celého dňa formou chôdze a fyzickej práce.

Ak je reč o aktivitách, ktoré sú účelne prevádzkované s cieľom redukcie tukových zásob, úpravy metabolizmu a kompenzácie diabetu, je dobré dosiahnuť určitej dĺžky trvania. Optimálna časová dĺžka jednej tréningovej jednotky, zahŕňajúcej rozohriatie, hlavnú činnosť a upokojenie, by mala dosiahnuť 30 až 60 (90) minút trvania. Z počiatku môže byť súvislá telesná aktivita aj kratšia, postupne môžete pridávať ďalšie a ďalšie minútky. Pri plánovaní dĺžky činnosti vždy vychádzajte z aktuálnej situácie - koľko máte času, ako sa cítite, aká je momentálna hodnota glykémie (ak ju musíte poznať), aké je vonku počasie. Jedna vec je vopred si dĺžku aktivity naplánovať a ďalšie ju tiež splniť. V priebehu tréningu môžete zistiť, že Vám nie je úplne najlepšie. Potom netreba vopred naplánovaný čas na sto percent splniť. Načúvajte telu. Ak Vám hovorí, že to dnes nie je ono, neprekonávejte sa a skončite skôr. Možné je to však aj naopak. Ak sa cítite výborne, prečo si pár minutiek nepridať nad plán? Musíte to však mať pod kontrolou. Ak užívate inzulín, je potrebné byť veľmi opatrný, aby ste sa nedostali pri dlhšom trvaní tréningu do hypoglykemického stavu.