Aké riziká hrozia diabetikom pri športových aktivitách?

Diabetes mellitus je ochorenie látkovej výmeny, ktoré so sebou prináša pri prevádzkovaní pohybových aktivít rad potenciálnych nebezpečenstiev.

Všetci diabetici 1. aj 2. typu, liečiaci sa pomocou inzulínu a niektorými perorálnymi antidiabetikami (deriváty sulfonylmočoviny), môžu byť pri športe ohrození hypoglykémiou. Pred plánovanou aktivitou je potrebné zmerať si glukomerom hladinu krvného cukru, adekvátne upraviť dávku inzulínu, popr. antidiabetík a tiež množstvo konzumovaných sacharidov. Pri nepomere medzi množstvom inzulínu a množstvom prijatých cukrov a škrobov hrozí výrazný pokles glykémie nielen pri samotnej aktivite, ale aj po jej ukončení. Pozor treba dávať na zakrytú hypoglykémiu, ktorá môže byť fyzickou aktivitou maskovaná. Z týchto dôvodov by ľudia užívajúci inzulín nemali cvičiť sami. Z bezpečnostných dôvodov je prítomnosť ďalšej osoby nevyhnutné. O prevencii vzniku hypoglykémií sa zaoberáme v ďalších kapitolách. V zriedkavých prípadoch môže nevhodne prevádzkovaná fyzická aktivita naopak spôsobiť nečakané zvýšenie hladiny krvného cukru. Najčastejšie k tomuto javu dochádza, ak diabetik vstupuje do tréningu s už zvýšenou glykémiou, ktorá pri vysokej intenzite záťaže ďalej rastie vďaka rýchlemu vyplaveniu stresových hormónov a glukagónu.

Hypoglykémia, príp. hyperglykémia nie sú jediné, ktoré sú spojené s intenzívnejšou fyzickou aktivitou. Pretože veľká časť diabetikov je zároveň postihovaná kardiovaskulárnymi chorobami, môžu tiež v tejto oblasti nastávať vážne, až život ohrozujúce, stavy. U pacientov s ischemickou chorobou srdca, anginou pectoris hrozí nedostatočné prekrvenie myokardu až srdcové zlyhanie. Veľmi intenzívne cvičenie môže tiež spôsobiť výrazné zvýšenie krvného tlaku.

Ďalšie riziká vyplývajúce z nadmerne dlhého a intenzívneho pohybu, prevádzkovaného v nevhodných podmienkach sú príhody, ktoré sa vyskytujú aj u nediabetikov - dehydratácia a disbalancia elektrolytov, kŕče, prehriatie organizmu, vyčerpanie pohotovostných energetických zdrojov, preťaženie, zranenia pohybového aparátu. Aby sme predišli vzniku týchto udalostí, je potrebné dodržiavať hlavné zásady bezpečného prevádzkovania fyzickej aktivity.