Aktivity projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

HLAVNÉ AKTIVITY

A1.1 Vytvorenie organizačných štruktúr, stratégií a vedecký manažment centra

I/2014

IV/2015

A2.1 Efektívna realizácia pilotnej fázy spoločného excelentného výskumu

I/2014

IV/2015

WP1 Založiť a prevádzkovať DNA banku DR (Partner 1)

WP2 Vypracovanie efektívneho postupu genetickej analýzy – pilotná štúdia (Partner 3/Partner 1)

WP3 Analýza haplotypov mitochondriálnej DNA u definovaných skupín pacientov – pilotná štúdia (Partner 3)

WP4 Vývoj analytických metód nad heterogénnymi dátovými zdrojmi zdravotných údajov za účelom podpory komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta (Partner 2/Partner 4)

WP5 Tvorba metabolických glukózovo-inzulínových modelov, vedúcich k lepšiemu pochopeniu mechanizmov vývoja a predikcie ochorení (Partner 4)

PODPORNÉ AKTIVITY

Riadenie projektu

I/2014

IV/2015

Publicita a informovanosť

I/2014

IV/2015

 

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |