Ciele projektu

Cieľ Projektu:

Zvyšovanie kvality výskumu prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu a budovania dlhodobých väzieb medzi priemyslom a výskumnými inštitúciami.

Špecifický cieľ Projektu 1:  

Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu a jeho vedecký manažment v zmysle najlepšej zahraničnej praxe.

Špecifický cieľ Projektu 2:

Realizácia pilotnej fázy excelentného výskumu v rámci zriadeného výskumného centra.

 

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |