Klinické štúdie

V zmysle naplnenia zámerov projektu sa v projekte realizujú dve klinické štúdie.

Štúdia DiaMonitor-01 sa realizuje za účelom overiť význam monitorovania zdravotného stavu pacienta s diabetes mellitus pomocou inovatívnych telemedicínskych technológií s cieľom udržať a/alebo zlepšiť kompenzáciu ochorenia a redukovať riziko zhoršenia stavu a vzniku komplikácií.
Zadávateľom štúdie je ANEXT, a.s. Štúdiu realizuje v spolupráci s partnermi - Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Novartis Slovakia s.r.o., MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., Univerzita Komenského v Bratislave.

Štúdia DiaMonitor-02 sa realizuje za účelom overiť význam kontinuálneho monitorovania zdravotného stavu pacienta s diabetes mellitus pomocou inovatívnych telemedicínskych technológií s cieľom udržať a/alebo zlepšiť kompenzáciu ochorenia a redukovať riziko zhoršenia stavu a vzniku komplikácií.
Zadávateľom štúdie je Slovenská technická univerzita v Bratislave. Štúdiu realizuje v spolupráci s partnermi - ANEXT, a.s., Novartis Slovakia s.r.o., MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., Univerzita Komenského v Bratislave.