Kontakty

Novartis Slovakia s.r.o.

Projektový manažér:

Ing. Martina Jakábová, PhD.

Finančný manažér:

Ing. Ondrej Smutný

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Projektový manažér:

Mgr. Zuzana Nicáková

 

ANEXT, a.s.

Projektový manažér:

Katarína Koňušiaková

Finančný manažér:

Dominika Marcinová

 

 

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Projektový manažér
/Finančný manažér
/Manažér publicity:

Mgr. Daniel Navrátil

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projektový manažér:

Ing. Tatiana Fodreková

Finančný manažér
/Manažér publicity:

Beáta Hochschornerová

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |