O zariadeniach

Glukomer

1.       Fora Diamond mini_1 (CZ)

2.       FORA Diamond mini_2 (AJ)

Glukomer FORA Diamond Mini spĺňa ISO normu 15197:2013 (In vitro diagnostic test systems -- Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus) a bol testovaný nie len v národnom Referenčnom laboratóriu Ministerstva zdravotníctva v Českej republike, ale aj v Institut for Diabetes Technology na Univerzite v Ulmu v Nemecku, ktorá je jedným z popredných svetových výskumných ústavov zaoberajúcich sa vedou a výskumom v oblasti liečby diabetes mellitus.

Tlakomer

Fora Active P30

1.       http://www.dableducational.org/sphygmomanometers.html 

Tlakomer P30 Plus spĺňa kritéria protokolu European Society of Hypertension International Protocol Revision 2010, ktorý klade veľmi prísne požiadavky na presnosť zariadení.