Vzťah diabetu a zdravej stravy

Ak ste pozorne čítali text o diabetes, určite viete, že cukrovka je celoživotné ochorenie prejavujúce sa zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi.

Cukrovka vzniká v dôsledku nedostatočnej produkcie alebo nedostatočného využitia hormónu inzulínu. Inzulín umožňuje krvnému cukru - glukóze, ktorá sa do krvi dostáva spracovaním prijímanej potravy, presun z krvi do buniek, pre ktoré je glukóza hlavným zdrojom energie. Hodnota koncentrácie glukózy v krvi sa nazýva glykémia. Ak je v organizme nedostatok inzulínu alebo ak nie je dostatočne využívaný, dochádza k vyššiemu nahromadeniu glukózy v krvi. Tento stav sa nazýva hyperglykémia. Naopak nízka hladina glukózy v krvi (pod 4 mmol / l), ktorá môže končiť až bezvedomím, sa nazýva hypoglykémia.

Odborne je diabetes mellitus porucha metabolizmu. Zjednodušene povedané: je to ochorenie, kedy dochádza k poruche spracovania cukrov, tukov a bielkovín v organizme. Medzi najdôležitejšie spôsoby liečby diabetu patrí okrem konzultácie s Vašim lekárom pravidelné samostatné meranie hodnôt glukózy v krvi (tzv. selfmonitoring), pohybové aktivity a najmä zdravá vyvážená strava s vyrovnaným energetickým príjmom a výdajom. Čím zdravšie a pravidelnejšie sa budete stravovať, tým lepšiu kompenzáciu diabetu dosiahnete a tým lepšia bude prevencia možných neskorých komplikácií spôsobených týmto ochorením.