Nároky na stravu u jednotlivých typov cukrovky

V oblasti stravovania je diabetes I. typu charakterizovaný sklonom pacientov k podvýžive a chudnutiu. Telo z dôvodu chýbajúceho inzulínu nedokáže dostatočne využiť energiu z potravy, začne využívať zásobnú energiu z tuku atď. a pacient chudne. Pri tejto skupine diabetikov je potrebné dbať na dostatočný a vyvážený kalorický príjem pokrývajúci dennú spotrebu energie. Obzvlášť dôležité je to u detí a športovcov. Každodenná vyvážená strava s vyrovnaným energetickým a sacharidovým obsahom umožňuje lepšie nastaviť dávky dodávaného inzulínu a predchádzať tak nebezpečnej hypoglykémii a hyperglykémii spôsobujúcim neskoré komplikácie. Najdôležitejšie je pochopiť, ako hodnotu glykémie ovplyvňujú jednotlivé potraviny a ako aplikovaný inzulín, a pochopiť vzťah medzi nimi navzájom.

Inou skupinou sú potom diabetici typu II. Vznik tohto typu diabetu sa dosť často spája s obezitou (nadváhou alebo obezitou trpí v SR 68% žien a 72% mužov) a to až do takej miery, že je diabetes mellitus označovaný ako civilizačná choroba storočia. Na rozdiel od diabetu typu I je potrebné u pacientov s diabetom II typu znížiť energetický príjem v potrave tak, aby bolo dosiahnutá ideálná (individuálne stanovené) telesná hmotnosť. Diabetická redukčná diéta a následné dodržiavanie zásad správneho stravovania je spoločne s pohybovou aktivitou prvý spôsob liečby tohto typu diabetu, vedúci nezriedka k celkovému stabilizovaní stavu chorého.