Prečo sa snažiť o správne stravovanie

Hlavným cieľom správneho a zdravého spôsobu života a stravovania je snaha o maximálnu možnú kompenzáciu diabetu. Čím lepšie budete udržiavať hladinu svoje glykémie v normálnych hodnotách, tým menej budete musieť využívať ďalšie liečebné metódy (perorálne antidiabetiká, aplikácie inzulínu) a tým väčšiu budete mať šancu, že sa u Vás neprejaví neskoré komplikácie cukrovky (problémy s očami, chrupom, srdcová či cievne choroby, necitlivosť nôh atď.). V niektorých prípadoch máte šancu na úplnú kompenzáciu tohto ochorenia. Správna životospráva ďalej tiež upravuje správnu hladinu cholesterolu a hodnoty krvného tlaku, zvyšuje pohyblivosť, zlepšuje dýchanie, lieči nespavosť, zlepšuje náladu, zvyšuje sebavedomie, chuť do života, navracia vitálnu energiu a rieši množstvo iných zdravotných a psychických problémov.

Vzhľadom k tomu, že diabetom II. typu trpí viac ako 85% diabetikov a väčšina z nich trpí nadváhou, zameriavame ďalšie texty predovšetkým na pacientov s diabetom typu II.