Základné pravidlá správnej diéty

 1. Konzultácia s lekárom - každá diéta, diabetická predovšetkým, by sa mala konzultovať najskôr s lekárom diabetológom alebo obezitológom.
 2. Diétny plán - zamyslite sa nad tým, čo a v akom množstve konzumujete. Stanovte si písomne ​​správny zdravý diétny plán vrátane pohybových aktivít a jedálniček rešpektujúci Váš optimálny energetický príjem a výdaj.
 3. Vyváženosť stravy - každá diéta musí obsahovať odporúčanú dennú dávku všetkých zložiek potravy (sacharidy, tuky, bielkoviny, vitamíny, minerály ...).
 4. Pozvoľný úbytok hmotnosti - správna diéta je dlhodobá a malo by pri nej dochádzať k úbytku 0,5 - 1 kg hmotnosti za týždeň. Nepočítajte tak sa schudnutím za týždeň. Jedine správnou diétou je možné zaistiť chudnutie tukov a predísť tak opätovnému nárastu hmotnosti.
 5. Trvalá zmena stravovacích návykov - najťažšie na diéte je po schudnutí udržať optimálnu hmotnosť. Ak je však chudnutie pozvoľné, strava zdravá a kalorický príjem vyvážený, nemusíte mať obavy, že to nezvládnete.

Pozor na odlišnosti u diéty pacientov s diabetom

Diéta u pacientov s diabetom liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa líši od klasickej diéty zdravých ľudí hlavne rizikom hypoglykémie. Na to je potrebné si dať pozor a zamerať sa na nasledujúce zásady:

 1. konzultácia s lekárom pred začatím diéty
 2. pravidelné meranie glykémie (selfmonitoring)
 3. zníženie príjmu energie obsiahnutej v tukoch
 4. obmedzenie príjmu predovšetkým voľných sacharidov na telom spracovateľné množstvo
 5. dodržiavanie rovnováhy energetického príjmu a výdaja
 6. dodržanie správneho celkového pomeru cukrov, tukov a bielkovín v strave
 7. pravidelné strava päťkrát denne
 8. trvalá zmena stravovacích návykov a životného štýlu
 9. začlenenie pohybovej aktivity do každodenného života