Cholesterol

Cholesterol je látka tukovej povahy, ktorá je prirodzenou súčasťou buniek ľudského tela. Dostáva sa do organizmu hlavne zo živočíšnych zdrojov, ale je tiež tvorený priamo v našom tele. Cholesterol môžeme rozdeliť na dobrý HDL cholesterol a zlý LDL cholesterol. LDL cholesterol považujeme za škodlivý, pretože jeho vysoká koncentrácia zvyšuje riziko vzniku srdcovo cievnych ochorení. Naopak HDL cholesterol je pre nás priaznivý, pretože, ak je ho v organizme dostatok, vyrovnáva škodlivý efekt ostatných tukov a vyššie uvedené riziko tak znižuje.

Zvýšená hladina cholesterolu je riziková pre vznik aterosklerózy (kôrnatenie tepien) a ischemickej choroby srdca. Medzi najčastejšie príčiny zaraďujeme genetické vplyvy a tiež nevhodný životný štýl.

Každý človek nad 20 rokov by si mal raz za 20 rokov nechať zmerať hladinu cholesterolu v krvi. Ak trpí obezitou a má hladinu cholesterolu zvýšenú, mal by začať liečbu.