Záver

Tento text si kladie za cieľ oboznámiť Vás so základnými zásadami zdravého životného štýlu tak, aby ste začali premýšľať nad tým, čo a v akom množstve by ste mali jesť. Vzhľadom k jeho skrátenému obsahu však v žiadnom prípade nemohol obsiahnuť všetko, čo by ste mali o tejto téme vedieť. V prípade, že Vám nie je niečo jasné alebo sa chcete na niečo opýtať, máte možnosť diskutovať o svojich dotazoch a problémoch s ostatnými diabetikmi a lekármi. Odporúčame Vám rozširovať svoje vedomosti prostredníctvom ďalších publikácií diabetológov zaoberajúcich sa touto problematikou a konzultácií s Vašimi lekármi, pretože poznajú najlepšie Váš zdravotný stav.

Ďalšie užitočné zdroje informácií ohľadom problematiky diabetu nájdete na webových stránkach a v publikáciách:

  • MTE - najväčší distribútor v diabetológii (www.mte.cz)
  • Zväz diabetikov SR (www.diabetes.cz)
  • Česká diabetologická spoločnosť - informácie o diacentrech (www.diab.cz)
  • Diastyl - časopis pre diabetikov (www.diastyl.cz)
  • Diaživot - časopis pre diabetikov