Nastavenie APN internetu pre telefóny s operačným systémom Android

• Menu -> Nastavenie

K možnostiam nastavenia internetu sa dostaneme kliknutím na položku „Viac...“ a následne na možnosť „Mobilné siete“.

     

Na tejto obrazovke zvolíme najskôr možnosť „Názvy prístupových bodov“.

  

Zobrazí sa nám zoznam prístupových bodov. Tento zoznam je pravdepodobne pri prvom spustení prázdny, takže pridáme záznam pre Orange Internet stlačením tlačidla možnosti pod displejom vľavo a následným vybraním možnosti „Nový názov prístupového bodu“.

    

Na obrazovke úpravy prístupového bodu vyplňte položky „Meno“ – Orange Internet a „Názov prísupového bodu(APN)“– internet. Stlačením tlačidla späť prístupový bod uložíte.

 

V zozname prístupových bodov sa teraz objavil tento novo vytvorený bod. Ak máte prístupových bodov viac, vyberte bod Orange Internet stlačením na bodku v pravej časti záznamu.

  

Ďalším krokom k úspešnému spojazdneniu internetového pripojenia je nastaviť toto dátové pripojenie. Stlačením tlačidla späť na obrazovke so zoznamom prístupových bodov sa dostanete späť k nastaveniam mobilnej siete, kde vyberiete možnosť „Data connection“ a tam následne možnosť „Orange SK“. Týmto ste aktivovali dátové pripojenie mobilnej siete.

     

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte vypnuté Wi-Fi a zapnuté dátové služby